دورکاری: آرامش قانون 100٪

نسخه جدید پروتکل ملی برای اطمینان از سلامت و ایمنی کارکنان در برابر اپیدمی Covid-19 توصیه دورکاری را 100٪ حفظ می کند.

در واقع ، کار از راه دور یک روش سازماندهی است که محدود کردن تعاملات اجتماعی در محل کار و مسافرت را ممکن می کند. اجرای آن برای فعالیتهایی که به آن امکان می دهد در پیشگیری از خطر آلودگی ویروس مشارکت داشته باشد.

حتی اگر کار از راه دور به عنوان قانون باقی بماند ، کارکنانی که در حال حاضر با 100٪ کار از راه دور کار می کنند می توانند از بازخورد حضوری بهره مند شوند. این پروتکل پیش بینی می کند که اگر کارمند نیاز خود را ابراز کند ، ممکن است هفته ای یک روز با توافق شما در محل کار خود کار کند.

پروتکل مشخص می کند که ، برای این ترتیب جدید ، لازم است مشخصات مربوط به سازمان های کاری ، به ویژه برای کار گروهی و تلاش برای محدود کردن تعاملات اجتماعی در محل کار تا آنجا که ممکن است ، مورد توجه قرار گیرد.

توجه داشته باشید که حتی اگر پروتکل بهداشتی الزام آور نباشد، باید آن را به عنوان بخشی از تعهدات بهداشتی و ایمنی خود در نظر بگیرید. در تصمیم 16 دسامبر 2020، شورای دولتی موضع خود را در مورد پروتکل بهداشتی تایید می کند. این مجموعه ای از توصیه ها برای اجرای اساسی تعهدات ایمنی کارفرما است که تحت قانون کار وجود دارد. تنها هدف آن حمایت از شما در تعهدات خود برای اطمینان از ایمنی و سلامت کارکنان با توجه به دانش علمی در مورد روش‌های انتقال SARS-CoV-2 است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Shopify: نام دامنه را تنظیم کنید