پروتکل ملی: فاصله اجتماعی جدید

فرمانی ، منتشر شده در 28 ژانویه 2021 در مجله رسمی، فاصله اجتماعی را که باید رعایت شود ، هنگامی که مردم ماسک نمی زنند ، بررسی کرد.
این فاصله فیزیکی اکنون در هر مکان و در هر شرایط 2 متر ثابت شده است. پروتکل ملی اصلاح شده است.

بنابراین ، در شرکت ، کارمندان باید هنگامی که ماسک ندارند ، فاصله حداقل 2 متری از افراد دیگر (سایر کارمندان ، مشتریان ، کاربران و غیره) را رعایت کنند. اگر این فاصله اجتماعی 2 متری قابل احترام نباشد ، استفاده از ماسک اجباری است. اما مراقب باشید ، حتی با ماسک نیز باید فاصله فیزیکی رعایت شود. حداقل یک متر است.

شما ملزم هستید این قوانین جدید فاصله را به کارمندان اطلاع دهید.

در رختکن اطمینان حاصل می کنید که فاصله فیزیکی نیز رعایت شود ، حداقل یک متر با پوشیدن ماسک. اگر آنها باید ماسک خود را بردارند ، پروتکل به عنوان مثال دوش گرفتن است ، کارکنان باید به فاصله 2 متر بین خود احترام بگذارند.

پروتکل ملی: ماسک "عموم مردم با فیلتراسیون بیشتر از 90٪"

استفاده از ماسک همیشه اجباری است

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ایجاد اعتماد