با این حال هیچ تغییری در شرکت ها ایجاد نمی شود! 

در واقع ، روش های تأمین مالی دوره های آموزشی که توسط کارمندان در فعالیت های جزئی دنبال می شوند ، تغییر نخواهد کرد! OCAPIAT تصمیم به بسیج گرفته است منابع اضافی به شما امکان می دهد از 100٪ پوشش هزینه های آموزشی بهره مند شوید و در این دوره دشوار مورد حمایت قرار گیرند.

این قوانین برای کلیه پرونده های FNE-Training که از 02 نوامبر تا 31 دسامبر 2020 به مشاوران OCAPIAT شما در منطقه ارسال شده اند ، اعمال می شود.

یادآوری می شود که اقدامات آموزشی باید حداکثر قبل از 30 ژوئن 2021 پایان یابد ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تعصبات شناختی را کشف کنید