ریاضیات همه جا در اطراف ما هستند، در زندگی روزمره
ما با برجسته کردن تمام فرصت‌هایی که ریاضیات را در زندگی روزمره همه ارائه می‌کنند، به این سفر نزدیک شدیم:
• تماشای مسابقه تنیس و پیش بینی برنده
• سیر تکامل جمعیت ها را با استفاده از روش های مختلف مطالعه کنید و در نتیجه نقش یک جمعیت شناس را به عهده بگیرید
• یک شی مرموز و جذاب را درک کنید: مکعب روبیک
• جهان و پدیده های طبیعی را از زاویه فراکتال ها مشاهده کنید
• بریدن کیک را به قسمت های کاملاً مساوی تمرین کنید

این دوره توسط دانشجویان دانشکده مهندسی طراحی شده است. آنها بیشترین توانایی را دارند که این موضوعات را به شما ارائه دهند تا آنها را از زاویه ای بازیگوش بررسی کنید.
#نابغه دسترسی به منابعی فراتر از سطح درجه شما را فراهم می کند

و اگر کمی با علم «عصبانی» هستید، #نابغه به شما این فرصت را می دهد که با ریاضیات کنار بیایید و با سرعت خود حرکت کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اصول اولیه فروش