آموزش در طول حرفه خود برای اطمینان از نظارت بر تغییرات در حرفه خود ضمن کسب مهارت ضروری است. IFOCOP با پیشنهادات خود متناسب با توسعه حرفه ای ، از کسانی که مایل به بهبود مهارت های خود هستند بدون شروع از ابتدا پشتیبانی می کند.

پیشرفت حرفه ای ، دستیابی به مسئولیت های جدید ، کسب مهارت های جدید ... همه اینها در طول حرفه ، بدون شروع آموزش مجدد امکان پذیر است! تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که وقت بگذارید و به پروژه حرفه ای خود فکر کنید ، انگیزه ها و خواسته های خود را تعریف کنید و سپس آموزش ببینید. این همان چیزی است که IFOCOP از طریق دوره های مختلف آموزشی با ارائه گواهینامه جزئی یا کامل ارائه می دهد - انتخابی که با توجه به اهداف و زندگی شخصی شما انجام می شود. ما در اینجا همه چیز را توضیح خواهیم داد.

صدور گواهینامه جزئی 

فرمول Renfort ایده آل برای به روزرسانی موثر مهارت های شما و پیشرفت در شغل شما بدون ایجاد وقفه در فعالیت حرفه ای شماست ، دوره هایی که خارج از ساعت کاری ارائه می شوند. RNCP دارای گواهینامه و واجد شرایط حساب آموزش شخصی (CPF) است ، این دوره های آموزشی برای کارمندان و افراد دارای قرارداد امنیت حرفه ای (CSP) و همچنین جویندگان کار قابل دسترسی است ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  CSE: اطلاعات و مشاوره