آیا وقتی در مورد حرفه امیلی صحبت می کنیم ، آیا واقعاً باید در مورد آموزش مجدد یا "بازگشت به اصول" ، یعنی انجام حرفه ای که دوست داریم ، صحبت کنیم؟ ما به شما اجازه می دهیم شهادت او را برای قضاوت کشف کنید.

او امیلی بسیار جوان است ، فقط 27 سال دارد و از 3 سال پیش که مجوز وی (BAC + 5) در علوم اطلاعات و ارتباطات باز می شود ، خاطرات دانشگاه هنوز در حافظه او تازه است. و با این حال ، اکنون او تصمیم گرفته است که از طریق آموزش فشرده IFOCOP ، یعنی 4 ماه آموزش و 4 ماه کاربرد عملی در یک شرکت ، به نیمکت های مدرسه برگردد تا در حرفه مدیر جامعه آموزش ببیند. چرا ، چگونه و برای چه هدفی؟ او توضیح می دهد.

نیاز به کاوش ، فعال بودن

اگر او خاطرات بسیار خوبی از دانشگاه بخاطر بسپارد ، امیلی عیب اصلی آموزش "بسیار تئوریک" را برای سلیقه خود فراموش نمی کند ... فقدان کارآموزی و تجارب در تجارت که متاسفانه اجازه نمی دهد CV خود را گسترش دهد. ، پس از فارغ التحصیلی ، استخدام کنندگان در زمینه ای که وی انتخاب کرده است ، زیرا "احساساتی که برای آن ساخته شده است" : ارتباطات

با در دست داشتن مدرک دیپلم به دیوار می خورد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اینستاگرام: اسرار بهینه سازی