توضیحات:

بیشتر افراد توجه خود را به ابزارهایی مانند سیستم عامل وب ، وب سایت ، مضامین ، افزونه ها و غیره معطوف می کنند. اکثر مغازه ها در اینترنت (و حتی زندگی) خراب هستند.

برای جلوگیری از عضویت در این دموکراسی تاریک ، از شرط بندی همه چیز بر روی ابزار خودداری کنید و وقت بگذارید تا دوباره روی اصول ، دلایل اساسی و روند کار تمرکز کنید.

ما نمی خواهیم رویای شما برای ساختن یک برند لباس از بین برود و محو شود و واقعیت خشن بازارها از هم بپاشد.

10 سوال، و نه یک سوال بیشتر، برای تعیین خطوط پروژه شما. هر پاسخی که ارائه می دهید، در را به روی چندین گزینه باز می کند (یا می بندد). در پایان تمرین، جنبه هایی را که باید نهایی کنید، بهینه سازی کنید، آماده کنید تا حداکثر شانس و ثبات را در اختیارتان قرار دهید، خواهید دانست.