چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اگر در استفاده تردید دارید دفتر 365، این آموزش رایگان فیلم است برای شما.
او ارائه می دهد پیشنهادات حرفه ای مختلف Office 365 و به شما امکان می دهد درک کنید که ابزارهای مختلف برای چه کاری استفاده می شوند.

در این آموزش ، ابزارها با دسته های زیر تفکیک می شوند:

سرانجام ، من به شما ارائه می دهم مزایای استفاده از Microsoft Office 365.
این آموزش مقدمه ای برای من است آموزش دفتر 365 که در سیستم عامل پیدا خواهید کرد ...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  شرکت هایی که کمتر از 50 کارمند دارند: حقوق مالی با "BONUS AFEST +"