این پدیده جرمی را بدون تلاش برای خروج از آن می دانید.
بنابراین برای کمک به شما، به همین دلیل است که چگونه از جمعیت خارج شوید.

شما باید همه چیز را بدست آورید با خارج شدن از جرم:

این کمی شبیه یک شرکتی است که می خواهد از رقبای خود جدا شود؛ از جمعیت این است که خود را به عنوان یک فرد منحصر به فرد معرفی کند، آزادانه فکر و بیان خود را داشته باشد.
ما می توانیم واقعیت وجود در توده ای را خلاصه کنیم که از دست ما رنج می بریم، ما فقط از دست هایمان خسته ایم.
این به معنای انجام کارهایی است که واقعا برای ما حساس نیستند، بدون درک اینکه چرا ما نمی توانیم از جمعیت بیرون بیاییم.
اما اگر بسیاری از مردم در جرم هستند، این به این دلیل است که اطمینان حاصل می شود، همه چیز همان است، به این معنی است که بهترین کاری است که باید انجام دهیم.

چگونه می دانید اگر بخشی از جرم هستید؟

برای شناختن اینکه آیا شما یکی از کسانی هستید که بخشی از جرم هستند، یک سوال ساده به اندازه کافی است: کجا در یک یا چند سال خود را می بینید؟
اگر شما قادر به پاسخ دادن به این سؤال ساده در راه مشخص نیستید، مطمئنا در جرم هستید.
این مشخصه افرادی است که بخشی از آن هستند، آنها نمی دانند کجا می روند و چرا آنها به آنجا می روند.
اما افرادی که در جرم هستند نیز به اندازه کافی کنترل خود را برای تغییر واقعی در زندگی خود ندارند.
آنها نمیتوانند با وجود این واقعیت که آنها تصمیمی گرفته اند، عمل کنند.
در نهایت آخرین ویژگی: تفکر مطلق. فردی که در جمع است تمایل دارد بگوید که همه چیز اینگونه است و ما نمی توانیم کمکش کنیم، سیاه است یا سفید، اما نه هر دو در یک زمان.

یک آزمایش ساده انجام شده توسط محققان چندین بار نشان می دهد که اگر فرد در خیابان سقوط کند، به عنوان مثال قربانی حمله قلبی، و هیچ کس تلاش برای رسیدن به او را نجات نمی دهد، هیچ کس دیگر این کار را انجام نخواهد داد. این اثر جرمی است که ما نیز می توانیم "زامبی" نامید.
این یک واقعیت بسیار غم انگیز است که ثابت می کند که جامعه ما تمایل به انحراف در معرض روابط انسانی دارد.

چه اقداماتی برای از بین بردن جرم انجام می شود؟

همه ما این خودخواهی را در ما داریم و اگر با آن مبارزه نکنیم، آن را به دست میگیرد و ما را به انباشته شدن در توده میاندازد.
با این حال، راه حل هایی برای از دست دادن توده وجود دارد.
این شروع می شود به گوش دادن به افرادی که به شما می گویند که شما قادر به موفقیت نیست، این افراد سمی هستند.
سپس باید قدرت ذهنی خوبی داشته باشید تا از ترس خود غافل شوید.
تعهدات خود را به عهده بگیرید و با آن همه مشکلی که به دست می آورید، به آن برسید
به طور خلاصه، بهترین راه خروج از جرم، از شماست یک هدف را تعیین کنیدهر آنچه که هست، و با تمام قدرت خود به آن ملحق شوید.