هنگام نوشتن ، همه اشتباه می کنند ... چرا؟

زیرا تسلط بر زبان فرانسه دشوار است. این دارای مشکلات خاص بسیاری است ، مانند قوانین توافق نامه که شامل حروف بی صدا است ، یا سیستم لهجه ها ، تلفن های هم صدا ، صامت های دوگانه.

زیرا مبادلات کتبی سریعتر و سریعتر انجام می شود. به مقدار ایمیل های رد و بدل شده هر روز یا ارتباط چت فوری فکر کنید. در هر دو مورد ، نادر افرادی هستند که قبل از کلیک بر روی "ارسال" ، با دقت تصحیح کنند!

زیرا ، در یک فضای حرفه ای ، ما تحت فشار می نویسیم. این واقعیت که مجبور به ساخت پیام است در عین دقت در موضوع وی ، توجه اختصاص یافته به فرم را کاهش می دهد. خطاهای باقی مانده همیشه از کمبود ناشی نمی شوند ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  وارد کردن IUT: کدهایی برای تقویت فایل شما