در این آموزش رایگان، ما اولین نسخه از شما را ایجاد خواهیم کرد سیستم جستجوی نیمه خودکار.
با تشکر از این دوره آنلاین ، موارد زیر را کشف خواهید کرد:

چگونه مشتریان ایده آل خود را در اینترنت شناسایی و هدف قرار دهیم پرونده های جستجوی سفارشی ایجاد کنید با چند کلیک در Google یا Linkedin. بهترینم الگوهای پستی سرد برای یافتن اولین مشتری های خود قبل از پایان هفته  راه آسان برای دو برابر کردن نتایج خود با چند کانال

با این کار ساده ترین و م effectiveثرترین استراتژی هایی را که برای مشتریان B2B خود قرار داده ایم کشف خواهید کرد.
طوس له پرونده های کاری ارائه شده است !
من در دسترس هستم سالن کمک های متقابل برای پاسخ به سوالات شما در مورد این دوره.

فهرست مطالب این فروش فنی ، LinkedIn ، آموزش ایمیل (مدت زمان: 2h56m)

معرفی

1 - خوش آمدید 00:08:04 2 - ما کی هستیم؟ 00:05:46

ایجاد یک سیستم پیش بینی ...