کارمند در ازای کار یا خدمت خود، حقوق دریافت می کند. این حقوق ناخالص است. او باید سهمی بپردازد که مستقیماً از حقوق او کسر می شود. مبلغی که او در واقع دریافت خواهد کرد، حقوق خالص است.

که این است که بگوییم : حقوق ناخالص کمتر از سهم = حقوق خالص.

برای دقیق تر، نحوه محاسبه حقوق ناخالص به شرح زیر است:

دستمزد ناخالص تعداد ساعات کار ضربدر نرخ ساعتی است. همچنین باید اضافه کاری، پاداش یا کمیسیونی که آزادانه توسط کارفرما تعیین می شود را اضافه کنید.

مشارکت ها

کمک های کارکنان، کسوراتی است که از حقوق دریافت می شود و تأمین مالی مزایای اجتماعی را ممکن می سازد:

 • بی کاری
 • بازنشستگی
 • مستمری تکمیلی
 • بیمه سلامت، زایمان و فوت
 • کمک هزینه خانواده
 • حادثه کار
 • بیمه بازنشستگی
 • سهم آموزشی
 • پوشش سلامت
 • مسکن
 • فقر

هر کارمند این کمک ها را پرداخت می کند: کارگر، کارمند یا مدیر. با اضافه کردن آنها، آنها تقریباً 23 تا 25 درصد حقوق را نشان می دهند. شرکت هم همین سهم ها را از طرف خودش می پردازد، سهم کارفرماست. حق الزحمه کارفرما بر عهده همه شرکتها اعم از صنعتی، صنایع دستی، کشاورزی و آزاد است. کارفرما این 2 سهم را به URSSAF پرداخت می کند.

این روش محاسبه برای کارکنان پاره وقت نیز معتبر است. آنها همان سهم را خواهند پرداخت، اما متناسب با ساعات کارشان.

همانطور که می بینید، این محاسبه بسیار پیچیده است، زیرا به نوع شرکتی که در آن مشغول به کار هستید و وضعیت شما بستگی دارد.

حقوق خالص

حقوق خالص نشان دهنده حقوق ناخالص کسر شده از مشارکت است. سپس، باید دوباره مالیات بر درآمد را کسر کنید. مبلغ دقیقی که به شما پرداخت خواهد شد، حقوق خالصی که باید پرداخت شود نامیده می شود.

به طور خلاصه، حقوق ناخالص حقوق و دستمزد قبل از کسر مالیات و حقوق خالص آن است که پس از کسر تمام هزینه ها به دست می آید.

خدمات عمومی

کمک های کارکنان دولت بسیار کمتر است. آنها تقریباً 15٪ از میزان حقوق ناخالص را تشکیل می دهند (به جای 23 تا 25٪ در بخش خصوصی).

و برای کارآموزان؟

حقوق کارآموز با کارمند متفاوت است. در واقع، او با توجه به سن و سابقه خود در شرکت، حقوق دریافت می کند. او درصدی از SMIC را دریافت می کند.

جوانان زیر 26 سال و دارای قرارداد کارآموزی حق بیمه پرداخت نخواهند کرد. سپس حقوق ناخالص برابر با حقوق خالص خواهد بود.

اگر دستمزد ناخالص شاگرد بالاتر از 79% SMIC باشد، حق الزحمه فقط در قسمتی است که از این 79% بیشتر باشد.

برای قراردادهای کارآموزی

بسیاری از جوانان در دوره کارآموزی به کار گرفته می شوند و نه با حقوق، بلکه با چیزی که به آن کمک هزینه کارآموزی می گویند، دستمزد دریافت می کنند. این نیز در صورتی که از فرانشیز تامین اجتماعی فراتر نرود از پرداخت حق بیمه معاف است. فراتر از آن، او کمک های خاصی را پرداخت خواهد کرد.

بازنشستگانمان را فراموش نکنیم

ما همچنین از بازنشستگی ناخالص و مستمری خالص برای بازنشستگان صحبت می کنیم زیرا آنها نیز کمک می کنند و مشمول حق بیمه تامین اجتماعی زیر هستند:

 • CSG (کمک مالی عمومی)
 • CRDS (کمک مالی برای بازپرداخت بدهی اجتماعی)
 • CASA (کمک همبستگی اضافی برای خودمختاری)

این حدود 10٪ را بسته به شغلی که دارید نشان می دهد: کارگر، کارمند یا مدیر.

بازنشستگی ناخالص منهای مشارکت ها به مستمری خالص تبدیل می شود. این مبلغ واقعی است که در حساب بانکی خود جمع آوری می کنید.

حقوق ناخالص و خالص مدیران اجرایی

وقتی وضعیت اجرایی دارید، میزان مشارکت بیشتر از یک کارگر یا کارمند است. در واقع اضافه کردن این چند مفهوم ضروری است:

 • درصد کسر شده برای بازنشستگی بیشتر است
 • کمک به APEC (انجمن استخدام مدیران اجرایی)
 • کمک CET (کمک مالی استثنایی و موقت)

بنابراین، برای مدیران، تفاوت بین حقوق ناخالص و حقوق خالص بیشتر از سایر کارکنان با وضعیت دیگر است.

این جدول کوچک و بسیار واضح تفاوت بین دستمزد ناخالص و حقوق خالص رده های مختلف حرفه ای را در چند شکل و به صورت ملموس برای شما توضیح می دهد. برای درک بهتر مفید خواهد بود:

 

رده هزینه های دستمزد پاداش ناخالص ماهانه حقوق ماهانه خالص
چارچوب 25٪ 1 یورو 1 یورو
غیر اجرایی 23٪ 1 یورو 1 یورو
لیبرال 27٪ 1 یورو 1 یورو
خدمات عمومی 15٪ 1 یورو 1 یورو