در اینجا یک داستان موفقیت ارائه شده است ، همانطور که دوست داریم برای آنها تعریف کنیم و اغلب با IFOCOP نوشته شده است. امروز ، ما داستان ژان برنارد کولوت را برای شما می گوییم که کمتر از یک سال از دفاتر Pôle Emploi به دفاتر هتل Fauchon Paris رفت ، جایی که حرفه جذاب خریدار را در آن مشغول بود.

روزی که تصمیم گرفت در IFOCOP را بکشد

حداقل سه سال می گذرد که ایده بازگشت حرفه ای در ذهن او جای گرفته است. ژان برنارد پس از پایان آخرین قرارداد خود و سابقه طولانی کار به عنوان کارمند ، سرآشپز و سپس آشپز و آشپز برای مارک های معتبر هتل و پذیرایی ، برای چند هفته در لیست متقاضیان کار ثبت شده است. بیش از بیست سال ، اگر پنج سال آموزش حرفه ای او را که به علم غذا در فرانسه اختصاص دارد و از آن خاطرات خوبی دارد ، حساب کنیم ، اما با این وجود نقطه عطفی در پیشرفت حرفه ای او محسوب می شود.

« من احساس نیاز کردم که باید خودم را تجدید کنم ، حتی در حین ادامه کار در بخشی ، هتل ها و رستوران های لوکس ، که دوست دارم ، خودم را دوباره اختراع کنم. "، او توضیح می دهد. آموزش خرید دیپلم (RNCP سطح 6) که توسط IFOCOP ارائه شده او را صدا می کند. " من داشتم