هزار و یک دلیل برای از دست دادن خلق و خوی خود در کار وجود دارد.
فایل هایی که روی میز شما انباشته شده اند، درک کمی از رئیس شما یا یک همکار است که ظاهرا نگرش خوبی را اتخاذ نکرده است.

در اینجا برخی از ایده هایی که دیگر از هیجان در محل کار و روزهای آرام و آرامش رنج می برند رنج می برند.

یک گام به عقب از یک وضعیت مزاحم بردارید:

مهم این است که عصبانی نشوید، هنگامی که یک وضعیت مزاحم به راه شما می آید.
برعکس، باید نسبت داده شود و بگوید که این لحظه فقط موقتی است و در چند ساعت همه چیز بهتر خواهد شد.
حفاظت ما را از بین می برد و ما را از بین می برد واکنش نشان می دهد مناسب وقتی ناراحتی
بنابراین، ما فاصله کمی با آنچه اتفاق می افتد فاصله می گیریم و ما چند لحظه از خود می پرسیم تا فشار را کاهش دهیم.

گوش دادن به موسیقی:

اگر شانس دارید که در یک دفتر خصوصی کار کنید، قادر خواهید بود بدون ناراحتی همکاران خود موسیقی را پخش کنید.
اگر، برعکس، شما کار در فضای باز، هدفون را انتخاب کنید.
موسیقی اجازه می دهد تا شما را به آرامش و آرامش بخش نسبتا سریع ارائه شده البته برای انتخاب یک موسیقی آرامش بخش.
ما به اندازه کافی در مورد آن فکر نمی کنیم، اما تحت تأثیر چند آهنگ موسیقی معجزه ای برای روحیه ما ایجاد می کند.

READ  چگونه با موفقیت در یک تیم جدید ادغام شود؟

اقامت مثبت:

تصویب حالت مثبت ذهن به شما این امکان را می دهد که به راحتی نگرانی در کار را مدیریت کنید.
برای این، یاد بگیرید که افکار مثبت را بسازید.
هنگامی که یک وضعیت باعث آزار شما می شود، شما بیش از حد کار می کنید، شما نمی دانید که چگونه به تمام ایمیل های خود، تمام درخواست ها، تمام موارد اضطراری پاسخ دهید: مثبت باقی بمانید و از خودتان بپرسید که چگونه وضعیت را بهبود می دهید؟ اغلب فوریت یک نیست!

اجتناب از نوشیدنی های هیجان انگیز:

کافئین به علت اثر فعال آن شناخته شده است، اما برای اعصاب بهتر نیست.
این باعث می شود شما بیدار شوید و بهره وری خود را افزایش دهید، همچنین آدرنالین را تولید می کند و احساس استرس را افزایش می دهد.
خودتان را با کافئین و کافئین تمیز کنید، نوشیدنی های نوشیدنی متوسط ​​و نوشیدنی های غیر کافئین مصرف کنید.

خواب، کلید آرامش در محل کار:

کمبود خواب اغلب باعث عصبانیت شدید می شود.
به همین دلیل است که نباید از خواب بیدار شود، زیرا خوابیدن به اندازه کافی باعث ناراحت شدن و قرار دادن ایده های شما می شود.