در این دوره آموزشی با اصول جستجوی لینکدین و فروش اجتماعی آشنا خواهید شد.

با شروع یک ارائه سریع از شبکه اجتماعی، متوجه خواهید شد که چرا این شبکه شماره 2 B1B است. همچنین خواهید فهمید که چرا این یک پایگاه داده بالقوه با کیفیت بسیار خوب است که در جای دیگری نمی توانید پیدا کنید.

هنگامی که اصول اولیه را درک کردید، یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از Sales Navigator (نسخه Premium LinkedIn) یا با جستجوی رایگان، کمپین های جستجوی خود را ایجاد و خودکار کنید.

سپس شما مستقل خواهید بود که استراتژی جستجوی خود را در لینکدین به بهترین نحو اعمال کنید. بازدید از نمایه، دعوت نامه ها و ارسال پیام، همه اینها خودکار خواهند بود.

به جای اینکه روزهایتان را صرف جستجو کنید، فقط…

ادامه آموزش رایگان در Udemy →