چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

بنابراین زندگی ساخته شده است، هر کس نقاط قوت و ضعف دارد. اگر شما یکی از کسانی هستید که میخواهید همه چیز را خوب کنید، ضعفهای خود را تبدیل به موانع واقعی کنید.
اما می دانیم که شما نمی توانید بهترین در همه جا باشد، به طوری که بهتر است ضعف های خود را بپذیرید و قدرت های بزرگتری را به قدرت برسانید.

با تشخیص و پذیرش ضعف های خود شروع کنید:

برای تبدیل یک نقطه ضعف به نقطه قوت، باید با شناخت و پذیرش آن شروع کنید، به عبارت دیگر از انکار آن دست بردارید.
اگر در شرایط خاص راحت نیستید، از آنها اجتناب خواهید کرد. اگر بتواند به شما خدمت کند، گاهی اوقات می تواند به شما آسیب برساند.
در واقع، به این دلیل که از رویارویی با آن امتناع می‌کنید، اجازه خواهید داد که وضعیت پوسیده شود.
به همین دلیل مهم است که نقاط ضعف را قبل از اینکه بتوانید آنها را به قدرت تبدیل کنید، مهم است.

آماده سازی، بهترین متحد شما

آمادگی برای مقابله با یک وضعیت می تواند به شما کمک کند ضعف را به قدرت تبدیل کنید.
بیایید یک مثال عینی در نظر بگیریم: شما یک قرار ملاقات با مشتری برای مذاکره در مورد یک قرارداد دارید و به خوبی می دانید که مذاکره نقطه قوت شما نیست.
بنابراین، برای جلوگیری از قرار گرفتن در یک موقعیت شرم آور، هیچ چیز بهتر از آماده شدن برای این جلسه نیست.
به عنوان مثال، شما می توانید در مورد فرد مخاطب و شرکت او تا آنجا که ممکن است پیدا کنید.
هر چه بیشتر باشید، در این شرایط راحت تر خواهید بود.

دریغ نکنید:

اگر باید کاری را انجام دهید که مهارت لازم برای آن را ندارید، این کار را به فردی که مهارت دارد محول کنید.
این را به عنوان تمایل به فرار از این شغل تلقی نکنید، بلکه به عنوان یک پذیرش ساده از این واقعیت است که مهارت های لازم برای انجام این کار را ندارید.
و حتی می توانید از این شخص صالح یاد بگیرید.

READ  بهتر از زمان کار، فکر و نکته خود را مدیریت کنید

اتحاد قدرت است !

در همراهی شما، خصوصی یا حرفه ای، ممکن است شخصی با یک یا چند نقطه ضعف مشابه داشته باشد.
با پیوستن به این شخص برای یافتن یک راه حل، این ضعف می تواند یک دارایی باشد.
در واقع، شما هر دو با مشکل مشابه مواجه می شوید و تفکر با هم یک راه عالی برای تبدیل ضعف به دارایی است.

هنگامی که می خواهید نقاط ضعف خود را به شانس تبدیل کنید، مهم این است که یک قدم به عقب بردارید تا همه قدرت هایی را که می توان از آن استخراج کرد بهتر ببینید.
نقاط ضعف ما تصادفی نیست، نکته اصلی این است که به ما بگوییم که می توانند برای ما مفید باشند.