شرح آموزش.

آیا فکر می‌کنید کارآفرینی پاسخی به میل شما برای آزادی است؟

آیا شما نیز مانند بسیاری از کارآفرینان دیگر، احساس می کنید که باید سخت تر از قبل کار کنید؟

اگر می خواهید آزادانه زندگی کنید، باید یاد بگیرید که مانند یک مبارز واقعی آزادی فکر کنید.

تنها در این صورت است که می توانید کسب و کاری بسازید که به شما امکان می دهد زندگی دلخواه خود را داشته باشید.

این دوره به شما کمک می کند تا مانند یک مبارز آزادی فکر کنید و ذهنیت کارآفرینی را توسعه دهید.

مقدمه.

در این ویدیو یاد می گیرید که کارآفرینی چیست و چرا اگر می خواهید زندگی خود را تغییر دهید مهم است.

این دوره به شما کمک می کند بر دو مانعی که شما را از داشتن یک زندگی آزاد باز می دارد غلبه کنید.
سه قانون طلایی برای آزادی شما
از تجسم جادویی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین رایگان در آینده استفاده کنید.

بر دو مانع غلبه کن

در این ویدیو دو مانعی که برای رسیدن به آزادی باید بر آنها غلبه کنید را کشف کنید.

سه قانون طلایی

در این ویدیو سه قانون طلایی را که باید رعایت کنید تا به هر قیمتی آزاد باشید را کشف کنید.

یک منظره جادویی

در این ویدیو یاد بگیرید که چگونه از تجسم جادویی برای دستیابی به آزادی فوری در تجارت خود استفاده کنید.

این مطالب را بپذیرید و آن را عملی کنید.

این ویدیو حاوی دو نکته نهایی برای به خاطر سپردن است. کارآفرینانی که می خواهند از طریق کارآفرینی به آزادی دست یابند، مشتاقانه منتظر این آموزش خواهند بود.

READ  مقدمه ای برای مدیریت پروژه ، Agile و Scrum

ادامه مقاله را در سایت اصلی بخوانید