آیا می خواهید سریعتر در زبان مقصد خود پیشرفت کنید؟ از تصاویر ذهنی استفاده کنید می تواند به شما کمک کند تا به هدفتان برسید. این روش چگونه کار می کند؟ لیزا جوی ، یکی از معلمان زبان انگلیسی ما در MosaLingua و خود زبان آموز ، چهار راه برای ایجاد تصاویر ذهنی موثر به شما ارائه می دهد که می تواند به بهبود حافظه و یادگیری زبان شما کمک کند.

از تصاویر ذهنی برای بهبود در زبان مقصد خود استفاده کنید

تقریباً 65 درصد مردم یادگیرنده بصری هستند ، به این معنی که شما شانس خوبی دارید. در حقیقت ، مغز ما با ارسال تصاویر برای ما تمایل به عملکرد دارد.

در اینجا یک آزمایش سریع برای درک بهتر است! به آخرین سفر خود به سوپر مارکت فکر کنید و سعی کنید تا آنجا که ممکن است جزئیات بیشتری را به خاطر بسپارید. به چیزهای خاصی مانند وسایلی که خریداری کرده اید ، اگر سبد خرید یا سبد خرید برده اید ، اگر تنها بودید یا با کسی آنجا بودید ، در پایان چگونه پرداخت کرده اید ... در صورت مناسب بودن کمک ، دریغ نکنید که چشمان خود را ببندید.

چگونه این رویداد را در ذهن خود به یاد می آورید؟ آیا در قالب کلمات ، صداها بود