چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

سنتز حرفه ای یک تمرین در انتخاب و تکثیر ایده های ساده ساده برای تسهیل تصمیم گیری و عمل است. نوشتن یک خلاصه حرفه ای مهم نیست، به خصوص از آن زمان روح سنتز طبیعت بسیار معمولی نیست. اعمال سنتز حرفه ای بیشتر پیچیده است وقتی که می آید به دنبال یک طرح از پیش تعیین شده ایجاد جعبه است که مطابقت با ایده های مختلف. آیا این یک یادداشت یا یک گزارش است، چندین معیار تعریف می کند نوشتن یک خلاصه حرفه ای موفق. برای پیدا کردن چگونه یک خلاصه حرفه ای بنویسیم؟در اینجا چند راهنمایی و مشاوره وجود دارد.

سنتز حرفه ای چیست؟

سنتز حرفه ای یک پایان نامه برای دانشجویان نیست اگر چه آن نیاز به نوشتن با یک طرح با دو یا سه قسمت در اطراف یک موضوع خاص، آن است که در اینجا به ارائه تجزیه و تحلیل شخصی است. به عبارت دیگر، سنتز به اختیار شما نمی رسد.

این مطالعه مشابه از یک فایل یا سند است، بنابراین مهم نیست که برای درمان و یا برای درمان هر بخشی از این نمی شود. این آخرین باید به طور کامل مورد رسیدگی قرار گیرد و اطلاعات نویسنده نباید شخصا از این سند قدردانی شود. اطلاعات اضافی نباید به فایل اضافه شود تا پردازش شود و ذهنیت ممنوع است.

خلاصه حرفه ای حتی یک یادداشت اداری کمتر است. اگر این دو نوشته ها یک نقطه مشترک در ویژگی های آنها داشته باشند، سنتز حرفه ای با عینیت مطلق آن متمایز می شود. از طریق فرهنگ عمومی خود، کارمند باید موضوع را در یک زمینه کلی از نظر سنتز قرار دهد.

خلاصه حرفه ای چیست و چرا باید آن را نوشت؟

UNE سنتز حرفه ای یک خلاصه ساختار یافته و ساختار یافته در یک روش واضح و پویا برای یک هدف خاص است. یک سند مانند یک مقاله، یک مقررات، یک استاندارد، یک فایل کامل، یک کتاب را ساده می کند.

این مجموعه ای از عناصر تشکیل یک ترکیب منسجم و منظم است که در آن ایده ها با توجه به استدلال به خوبی ثابت شده است. سنتز حرفه ای از لفظ متمایز می شود، بی طرف و عینی بدون علامت از بیان، انزوا و قضاوت شخصی بر روی ایده هایی که توسعه می یابد، باقی می ماند. این نیز به ایده نویسندگان وفادار است بدون تلاش برای تقسیم و یا استخراج آنها.

مهم است که یک خلاصه حرفه ای بنویسید برای فعال کردن گیرنده برای تصمیم گیری و اقدام موثر. میزان اطلاعات موجود بسیار زیاد است و بسیاری از مناطق برای پوشش دادن همیشه زمان و مهارت را برای تحلیل آنها اجازه نمی دهد. از این رو نیاز به نوشتن و توزیع یادداشت های خلاصه.

هدف از سنتز حرفه ای

قبل از شروع نوشتن و جمع آوری اطلاعات، ابتدا باید هدف خلاصه حرفه ای را تعریف کنید. تعیین هدف برای سنتز کمک می کند تا روشن شود که چه کسی و چه کسی آن را خدمت خواهد کرد. بر خلاف سنتز مسابقات یک خلاصه حرفه ای بنویسید در حالی که توجه خاص به نیازهای کسب و کار به نوعی نسبتا رایگان انجام می شود.

READ  چگونه سطح نوشتن خود را در محل کار بالا ببریم؟

بنابراین باید شناسایی کنیم که چه کسی سنتز حرفه ای را می نویسد. سنتز و واژگان استفاده شده با توجه به مخاطبان آن سازگار است. بنابراین، اگر سند برای یک تکنسین کامپیوتر در نظر گرفته شود، استفاده از واژگان فنی طبیعی خواهد بود، با این وجود اگر یک سند به یک وکیل یا یک حسابدار ارسال شود، چنین واژگانی اجتناب خواهد کرد.

در این مرحله مهم است بدانیم سطح آگاهی از موضوع مخاطب او چیست. اگر این یکی نوحه باشد، سنتز باید یک بینش جهانی درباره موضوع داشته باشد و اگر مخاطب یک فرد غیر روحانی باشد، تمرکز بر جنبه های جالب تر باید باشد.

دانستن برای چه هدف سنتز نوشته شده است نیز ضروری است. این مرحله امکان می دهد تا بدانید که آیا سنتز برای ایجاد یک نظر در مورد موضوع، تصمیم گیری، جستجوی یک راه حل برای یک مشکل، تقویت یک گزارش، تایید اطلاعات و غیره مفید خواهد بود. بنابراین رویکرد موضوع به هدف مورد نظر بستگی دارد، همانطور که جستجو برای اطلاعات است.

جستجو و تعیین اولویت اطلاعات

مجموعه اطلاعاتی که برای نوشتن لازم است، از طریق خواندن انجام می شود. هنگامی که به سنتز یک متن می آید، مجموعه ای از اطلاعات از طریق جستجوی ساختار متن (عناوین، زیرنویس، قصد نویسنده و غیره) و جمع آوری اطلاعات مهم می رود. هدف جمع آوری اطلاعات این است که کشف اطلاعات کجا و چگونگی سازماندهی آن باشد.

این در درک و یا تجزیه و تحلیل محتوای این نیست. در این مرحله، ضروری است که همه آنچه را که ضروری است، حفظ کنیم. به عبارت دقیق، جستجوی اطلاعات پس از تعریف هدف و نیازهای آن می آید. این چندین بخش که در آن شما باید به سوالات پاسخ است که، زمانی که، چه، چگونه، چقدر، چرا (به تعریف علل) برای چه (اهداف مجموعه). پس از تحقق تحقیقات، احزاب ثروتمندتر می شوند.

در اینجا، استفاده از جملات طولانی ضروری است، اما به دقت انتخاب کلمات کلیدی برای تسهیل ترکیب یک ایده. در پایان جستجوی اطلاعات، مهم است که در مورد اولویت بندی آنها در هر بخش فکر کنید، توجه ویژه ای به کلمات کلیدی مهم داشته باشید. جمع آوری و اولویت بندی اطلاعات، یک گام ضروری برای کمک به ایجاد یک طرح واضح و دقیق است.

READ  الگوی نامه: برای مرخصی استحقاقی بدون استفاده خود درخواست پرداخت کنید

ساخت یک طرح سنتزی حرفه ای

برای ساختن طرح برای یک سنتز حرفه ایما باید مهم ترین جنبه های آن را برجسته کنیم، آنهایی که مستحق توجه ویژه ای هستند. طرح آزادانه بسته به اینکه یک سنتز موضوعی (با یک مرور کلی از موضوع)، یک سنتز دچار و یا عواقب-سنتز طرح ساخته شده است.

تمام ایده هایی که جمع آوری شده اند باید با پیوند مهمترین ایده ها به طرح کلی، در برنامه قرار گیرند. این طرح باید با موضوع سنتز مطابقت داشته باشد و باید تعادل خاصی را احترام گذارد. قطعات و زیرشاخه ها باید به طور قابل توجهی با اندازه یکسان باشد و تقریبا معادل آن باشد.

ساخت این طرح نباید پیچیده باشد، بلکه باید روشن، منطقی و قابل فهم باشد. بخش اول را می توان برای تجزیه و تحلیل علل و داده های مربوط به یک مشکل رزرو کرد. برای بخش دوم، ما می توانیم عواقب مربوط به این مشکل را ارائه دهیم، راه حل های احتمالی و شرایط اجرای آنها را پیشنهاد دهیم.

یک خلاصه حرفه ای بنویسید معمولا در دو یا سه قسمت انجام می شود، اما توصیه می شود به دو قسمت محدود شود. این طرح باید به وضوح در سند نمایش داده شود تا تمام قطعات به راحتی شناسایی شوند. توصیه می شود آن را با شماره گذاری برای قطعات (I و II) و زیربخش (A و B یا 1 و 2) تحویل دهید. هر بخش و زیرمجموعه باید قبل از یک عنوان باشد. علاوه بر دو بخش توسعه، سنتز حرفه ای نیز می تواند مقدمه ای و نتیجه گیری داشته باشد.

توسعه معمولا با توجه به موضوع متفاوت است، اما مقدمه و نتیجه گیری تقریبا همیشه یکسان است. بنابراین، مقدمه به اهدا کننده درباره اهداف سنتز، علل و انگیزه ها، اهمیت و منافع دومی مطلع خواهد شد. مقدمه باید دقیق، مختصر و کامل باشد. چند خط کافی است که بگویم آنچه در خلاصه است.

در برخی موارد، برای یک خلاصه حرفه ای بنویسیدیک مقدمه لازم نیست و می تواند نادیده گرفته شود چراکه تمایل به یادآوری موارد واضح دارد. اما از مزایای بسیار به خصوص برای اطمینان از اینکه دریافت کننده شما را درک می کند، مفید است. همچنین به شما اجازه می دهد تا زمینه را فراخوانی کنید، اگر سنتز باید چندین بار خوانده شود.

با توجه به نتیجه گیری، باید بیش از سند خلاصه شود، این پاسخ به مشکل مطرح شده در سنتز است. این پیشنهادات به طور گسترده ای تکرار می شود تا راهکارهایی را که توسط نویسنده مطرح شده است، ارائه دهد و نقش عناصر جدید در ارتباط با توسعه این طرح را نداشته باشد.

READ  یادداشت برداری در جلسه، راهنمایی برای موثر بودن

نوشتن خلاصه حرفه ای

هنگامی که طرح ساخته شده است، ما باید به آن ادامه دهیم نوشتن یک خلاصه حرفه ای. مقررات کلی برای نوشتن اسناد همچنین برای نوشتن خلاصه اعمال می شود. جملات باید در پاراگراف های خوب و در یک واژگان قابل فهم باشند. سبک و نحو یادداشت خلاصه باید با کدهای نوشته نوشته شده باشد، در صورت امکان، مایع، آرام و زیبا باشد.

اگر برخی از اقلام نیاز به توضیحات بیشتر داشته باشند، ممکن است مناسب باشد که آنها را به عنوان یک ضمیمه بازگردانید تا سند خواندن سند را بهتر کنید. در صورتی که سنتز طولانی و بیش از صفحات 3 بیش از حد باشد، دریغ نکنید که یک خلاصه را وارد کنید. جداول و نمودار ها می توانند برای همراه و توضیح متون مفید باشند. عناوین احزاب و احزاب باید صحبت کنند ما باید از عناوین ساختن خیلی ضعیف (تاریخ، زمینه برای مثال) اجتناب کنیم. عنوان ها باید دارای قدرت و اطلاعاتی در مورد محتویات پاراگراف باشند.

با توجه به پاراگراف، بدون نیاز به بیش از حد تغزلی که مایل به ساخت جملات زیبا وجود دارد، آن وضوح مدافع بهتر است در مورد جملات کوتاه است. برای طرح بندی، می تواند مفید باشد که صفحه را در ستون ها با ذکر برنامه ریزی دقیق، اطلاعات سنتز شده و ارقام کلیدی، گرافیک، تصاویر برای بیان اظهارات، مفید باشد.

سایر قوانین روش شناسی باید مورد احترام قرار گیرد

هنگام نوشتن توصیه می شود که کلیات ذکر شود و تمام جزئیاتی که مفید نیستند ذکر نشود. تعمیم خلاصه این جزئیات غیر مهم را هنگام ارائه اطلاعات مهم حذف می کند. علاوه بر این ، باید مراقب باشید که علائم دهان به دهان ، تیک های کلامی ، تکرارها ، تردیدها و غیره پاک شود

بعضی از کلماتی که تحت تیک های کلامی قرار می گیرند جایی در نوشتن ندارند ، خصوصاً اگر معنای دقیق نداشته باشند. کلماتی مانند "چگونه گفتن" ، "یعنی" در ابتدای پاراگراف ها می توانند بدون تأثیر بر معنای یک جمله حذف شوند. برای مثال ها ، لازم است که استفاده از مورد دوم را محدود کنید و فقط چشمگیرترین موارد را حفظ کنید.

همچنین توصیف استدلال و بیان سخنرانان نیز توصیه می شود. اگر این اصطلاحات یک زبان فنی هستند که توسط یک بلندگو استفاده می شود، می توانند برای درک مفید باشند. مهم است که نوشتن خود را به عنوان پیشرفت نوشتن و دوباره خواندن کنید.

در پایان از نوشتن یک خلاصه حرفه ایشما مجددا باید آن را بخوانید و بعد از اولین پاراگراف سند خود مراقب باشید، که اغلب با خوانندگان مختلف در شرکت به خوبی خوانده می شود.