در شرایط کمبود منابع طبیعی و آگاهی از تأثیر فعالیت های انسانی بر محیط زیست، تعهد به رویکرد اکولوژیکی اغلب به عنوان یک ترمز بر عملکرد اقتصادی تلقی می شود. از طریق این MOOC، اقتصاد دایره ای را به عنوان اهرمی برای نوآوری و ایجاد ارزش اقتصادی با تأثیر مثبت قوی ارائه می کنیم. شما مفاهیم مختلف اقتصاد دایره ای را کشف خواهید کرد که در دو رکن سازماندهی شده اند: پیشگیری از زباله و در صورت لزوم، بازیابی آن. تعاریف نهادی و همچنین چالش هایی را که اقتصاد دایره ای می تواند به آنها پاسخ دهد و همچنین چشم اندازها و فرصت هایی را که در سطوح اقتصادی و کارآفرینی ارائه می دهد، خواهید دید.

هم تولیدکنندگان ضایعات و هم مصرف کنندگان منابع، همه اشکال کسب و کار تحت تأثیر گذار ضروری به اقتصاد دایره ای قرار می گیرند. از طریق مصاحبه با بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های نماد این نسل جدید شرکت‌های تاثیرگذار (Phenix، Clean Cup، Gobilab، Agence MU، Back Market، Murfy، Hesus، Etnisi) و کارشناسان (Phenix، ESCP، ADEME، Circul'R) شما پروژه های مدل کسب و کار نوآورانه را کشف خواهید کرد و از بازخورد آنها برای راه اندازی ماجراجویی خود بهره مند خواهید شد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  TPE من با دیجیتال قرار ملاقات دارد