حسابداری برای همه: بر اعداد مسلط شوید، تجارت خود را مدیریت کنید

شما یک حسابدار نیستید اما می خواهید جزئیات صورت های مالی را بدانید؟ این آموزش "حسابداری برای همه" برای شما ساخته شده است. هدف او؟ کلیدهایی را به شما می دهد تا به راحتی ارقام و تأثیرات تصمیمات مدیریتی خود را رمزگشایی کنید.

دیگر خبری از گزارش ها و ارزیابی هایی نیست که برای شما مبهم به نظر می رسد. شما قادر خواهید بود اطلاعات ضروری حسابداری و مالی را رمزگشایی کنید. خواه اخبار شرکت خود را دنبال کنید، از یک پروژه سرمایه گذاری دفاع کنید یا سوالات درست را در یک مجمع عمومی بپرسید.

این دوره بیش از یک مقدمه فنی ساده، قاطعانه زاویه تصمیم گیری را اتخاذ می کند. رویکرد عملگرایانه آن به شما امکان می دهد ساختار و منطق اساسی حساب ها را درک کنید. تا در نهایت با بازیگران مختلف مالی در موقعیتی برابر گفتگو کنیم.

به طور خلاصه، یک دوره آموزشی در دسترس اما کامل. به لطف آن شما به یک سفیر واقعی اعداد در سازمان خود تبدیل خواهید شد. و به طور کامل در جهت گیری های استراتژیک اصلی شرکت کنید.

سفری کامل از اصول اولیه تا عملیات پیچیده

برنامه این آموزش باعث تسلط شما بر حسابداری و ارقام مالی می شود. محتوای جامع آن با اصول اساسی آغاز خواهد شد:

واحد حسابداری و حسابداری مالی پیش نیازهای تحت پوشش خواهند بود. قبل از پرداختن به عناصر مختلف ترازنامه (بدهی ها، دارایی ها) و صورت سود و زیان.
سپس ترکیب دقیق گردش مالی و هزینه ها را درک خواهید کرد. برای درک کامل تأثیر آنها بر تولید ثروت یک شرکت.

این دوره با مفاهیم فنی کلیدی مانند موجودی، به روز رسانی، موجودی، استهلاک و ذخایر ادامه خواهد یافت. بسیاری از مفاهیم حیاتی برای جذب.

در نهایت، عملیات مالی عمده با جزئیات مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت: وام، افزایش سرمایه، ادغام و تملک، LBO و غیره. برای درک کامل اثرات حسابداری پیچیده آنها.

به لطف این پیشرفت کامل و متعادل، شما تخصص عرضی واقعی را به دست خواهید آورد. هم در مورد مکانیسم های اساسی و هم در مورد دقیق ترین ترتیبات مالی.

مزایای چندگانه برای همه پروفایل ها

این آموزش برای طیف گسترده ای از پروفایل ها مفید خواهد بود. چه حرفه ای باشند چه افراد.

مدیران، به راحتی قادر خواهید بود وضعیت مالی را زیر نظر داشته باشید. شما همچنین تأثیرات تصمیمات اصلی خود را پیش بینی خواهید کرد. سرمایه گذاری، ادغام، خرید: هیچ چیز از شما فرار نخواهد کرد.

کارآفرینان، می دانید که چگونه با انرژی از پروژه های خود دفاع کنید. اعتبار شما نزد سرمایه گذاران بالقوه تقویت خواهد شد.

مدیران، شما به طور کامل ارقام شرکت خود را درک خواهید کرد. دیگر نیازی به وابستگی به کارشناسان خارجی در این موضوعات حیاتی نیست. شما به صورت برابر با شرکای اقتصادی خود مبادله خواهید کرد.

حتی افراد کنجکاو نیز از آن سود خواهند برد. اخبار مالی و گزارش های سالانه شفاف خواهند شد. در نهایت کارکردهای اقتصادی زیربنایی را درک خواهید کرد.

مشخصات شما هر چه باشد، تخصص قابل توجهی کسب خواهید کرد. شما به راحتی تمامی اطلاعات حسابداری و مالی را رمزگشایی خواهید کرد. گامی قاطع جلوتر از همتایان خود.

فراتر از آموزش فنی، پشتیبانی جهانی. شما دیگر فقط یک تماشاگر نخواهید بود، بلکه یک بازیگر چهره ها خواهید بود. آماده برای تأثیرگذاری واقعی بر مسیرهای استراتژیک اصلی.