سلام به همه شما!

آیا به فرانسه نقل مکان می کنید؟ آیا برای کار کردن باید فرانسوی صحبت کنید؟

پس این دوره برای شما مناسب است!

ژان ژوزه و سلما در کشف زبان فرانسوی حرفه ای و دنیای کار شما را همراهی می کنند.

با آنها، به عنوان مثال، یاد خواهید گرفت که چگونه به دنبال شغل بگردید، برای یک آگهی درخواست دهید، در مصاحبه شرکت کنید، به یک شرکت بپیوندید، در یک تیم کار کنید و با همکاران تعامل داشته باشید.

همچنین مشاغلی را در بخش هایی که استخدام می کنند کشف خواهید کرد: ساخت و ساز، هتل ها، رستوران ها، فناوری اطلاعات، سلامت، خدمات شخصی و تجاری.

ما فیلم ها و فعالیت های تعاملی را برای شما داریم و در پایان هر سکانس بزرگ می توانید به خود امتیاز دهید.