با حسن نیت برای ایمیل حرفه ای: "در انتظار"

هنر مکاتبه را می توان آموخت. درست است که شباهت های زیادی بین یک پیک و یک وجود دارد نامه حرفه ای. با این حال، برخی از تفاوت ها باقی می ماند. خطر احتمالی فوروارد کردن خطاهایی که معمولاً در ایمیل‌های خود مرتکب می‌شوید به ایمیل‌هایتان قابل توجه است. هنگامی که از عبارت مؤدبانه "در انتظار ..." استفاده می کنیم، انتخاب عبارتی که باید دنبال شود برای همه آزاد نیست. در این مقاله فرمول مودبانه مناسب را کشف کنید.

ویژگی عبارت مؤدبانه "در انتظار ..."

"در انتظار موافقت شما ..."، "در انتظار پاسخ شما ..."، "در انتظار پاسخ مطلوب شما ...". اینها همه عبارات مؤدبانه ای هستند که می توانند در نامه و همچنین در یک ایمیل حرفه ای استفاده شوند.

با این حال، عبارت مؤدبانه «در حال انتظار…» باید با موضوع دنبال شود. این با این واقعیت توضیح داده می شود که این یک تصدیق است. هر راه دیگری برای ادامه کار اشتباه است.

وقتی مثلاً می نویسید «در انتظار پاسخ مساعد به درخواست من، آقای کارگردان، مراتب تشکر عمیق من را دریافت کنید»، به عبارت دقیق، موضوعی وجود ندارد. اگر مجبور بودیم دنبال یکی بگردیم، احتمالاً گیرنده شما را پیدا می‌کردیم، که در مجموع غیرمنطقی به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه این شما هستید که منتظر هستید و نه خبرنگارتان.

"در انتظار...": کدام عبارت را کامل کنیم؟

در عوض، عبارت صحیح به این صورت است: «در انتظار پاسخ مساعد به درخواست من، خواهشمند است جناب مدیر، مراتب قدردانی عمیق اینجانب را بپذیرید» یا «در انتظار دریافت موافقت، مراتب احترام اینجانب را بپذیرید».

READ  پنج نکته برای سبک کردن جملات

علاوه بر این، اطمینان از وجود هماهنگی خاصی بین فرمول استیناف و فرمول نهایی نیز ضروری خواهد بود. بنابراین، وقتی در درخواست تجدیدنظر به عنوان مثال می‌گویید «آقای کارگردان»، فرمول نهایی مناسب این است: «در انتظار پاسخ مساعد به درخواست من، لطفاً ابراز فداکارترین احساسات من را بپذیرید.»

در هر صورت، یک نامه یا نامه سزاوار توجه است. یک ایمیل تجاری مهم نیز همین شرایط را دارد. برای تصحیح هر گونه اشتباه املایی یا گرامری، از تصحیح مطالب بسیار سود خواهید برد. این برای اعتبار شما و کسب و کار شما است.

اگرچه امکان استفاده وجود دارد عبارات مودبانه مشابه پیک ها همچنین می‌توانید از فرمول‌های کوتاه‌تری مانند «با احترام»، «با صمیمانه»، «با احترام» یا «صمیمانه از شما» استفاده کنید. در هر صورت، باید از اختصاراتی مانند "Cdt" برای صمیمانه یا "BAV" برای شما اجتناب کنید.

چیز دیگری برای اجتناب از شکلک ها یا شکلک ها. اگر این شیوه‌ها در پیام‌رسانی معمولی مکرر هستند، این واقعیت باقی می‌ماند که برای ایمیل‌های حرفه‌ای نامناسب هستند.