برای جمع آوری یک برنامه خوب برای IUT، به زمان، فکر و مشاوره خوب نیاز دارید... پیشنهاد می کنیم با دنبال کردن 4 هفته این mooc، به میزان 30 دقیقه در هفته، فایل خود را تقویت کنید.

قالب

طراحی شده است تا با همه نیازها سازگار شود: می توانید به 30 دقیقه در هفته رضایت دهید یا زمان بیشتری را در آنجا بگذرانید. شما می توانید فقط فیلم ها را تماشا کنید و فعالیت ها و آزمون های ارائه شده را انجام دهید یا نه. می‌توانیم از آن برای رفتن و بحث در انجمن‌ها با سایر نامزدها، با دانش‌آموزانی که قبلاً در IUT هستند، استفاده کنیم، یا حتی از معلمانی که همگی بخشی از تیم نظارتی ما هستند سؤال بپرسیم.

به طور خلاصه، هر کس می تواند دوره خود را در MOOC انجام دهد و از آن به عنوان مربی اختصاصی یا به عنوان یک JPO غول پیکر استفاده کند.