خوداشتغال، و یا به جای تجارت خرد، وضعیت محدودی برای اعلام فعالیت کوچک با محدود کردن مراحل اداری است. با توجه به بیش از 1,7 میلیون کارآفرین خرد در فرانسه در دسامبر 2019 (+ 26,5٪ بیش از یک سال) ، طبق اعلام فدراسیون کارآفرینان اتومبیل ، وضعیت همچنان اغواگر است. تقریبا نیمی از مشاغل ایجاد شده در فرانسه مشاغل خرد هستند (47٪ در سال 2019).

با این حال، در پس سادگی ظاهری قانون، مسئله مسئولیت کارآفرینان خوداشتغال خطر بزرگی را ایجاد می کند که به ندرت ذکر می شود.

مسئولیت نامحدود برای تجارت و دارایی شخصی شما

با اتخاذ وضعیت کارآفرین فردی در چارچوب شرکت خرد ، مسئولیت شما به طور نامحدود در دارایی های شخصی و شخصی شما ، به ویژه در صورت دریافت وجه ، درگیر می شود.

با این حال ، شما در مورد خود محافظت می کنید محل اقامت اصلی, حق گریزان استاعم از اینکه در مالکیت کامل باشد، اعم از انتفاع یا مالکیت عاری.

اگر املاک و مستغلات دیگری نیز به فعالیت شما اختصاص داده نشده باشد (به عنوان مثال زمین یا خانه دوم) ، می توانید