سکولاریسم چیست و چیست؟

اصل جدایی کلیساها از دولت، یعنی استقلال متقابل آنها، توسط قانون 9 دسامبر 1905 ایجاد شد. بنابراین فرانسه یک جمهوری غیرقابل تقسیم، سکولار، دموکراتیک و اجتماعی است (ماده XNUMX قانون اساسی جمهوری پنجم)

مسئله سکولاریسم و ​​به طور گسترده‌تر مسئله دینی از اواخر دهه 1980 (پوشیدن روسری توسط دختران نوجوان در کالج در کریل)، موضوعی است که به طور مرتب در جامعه فرانسه بحث‌برانگیز است و همچنین تصوری که اغلب مطرح می‌شود. اشتباه فهمیده شده یا اشتباه تعبیر شده است.

سؤالات زیادی برای مقامات دولتی به طور خاص و شهروندان به طور کلی در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن، مفاهیم آزادی های اساسی، علائم یا لباس هایی با مفاهیم مذهبی، احترام به نظم عمومی، بی طرفی فضاهای مختلف مطرح می شود.

با احترام مطلق به آزادی وجدان، سکولاریسم ضامن «زندگی مشترک» به سبک فرانسوی است، مفهومی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.