چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

با توجه به تعطیلی شرکت ها در اعمال اقدامات بهداشتی ، کارکنانی که در فعالیت های جزئی قرار دارند مرخصی استحقاقی می گیرند و امکان گرفتن مرخصی استحقاقی با حقوق خود را که قبلاً گرفته شده اند ، ندارند. بنابراین آنها روزهای CP را جمع می کنند. این وضعیت نگران کننده کارفرمایان ، به ویژه هتل و بخش پذیرایی بود. دولت با اجرای این کمک استثنایی به انتظارات آنها پاسخ مثبت داد.

کمک دولتی استثنایی: شرکت های واجد شرایط

این کمک مالی برای شرکتهایی در نظر گرفته شده است که فعالیت اصلی آنها شامل استقبال از مردم و اقدامات درمانی آنها توسط دولت منجر شده است:

l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de leur établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ; ou une perte du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré d’au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

برای بهره مندی از این کمک ، باید درخواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنید و دلیل مراجعه به کمک استثنایی را مشخص کنید. برای انجام این کار ، این شما هستید که باید "بسته شدن حداقل برای 140 tick" را علامت بزنید.

READ  پرداخت اضافه کاری با حق بیمه ایده بدی است