چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

کارفرمایان باید هزینه های مربوط به نقاب کارمندان خود را پرداخت کنند. وزیر کار ، الیزابت بورن ، روز سه شنبه 18 آگوست به اتحادیه های کارگری و کارفرمایان پیشنهاد داد که از اول سپتامبر الزام به استفاده از این تجهیزات محافظتی را در فضای محدود شرکت ها تعمیم دهند.

دولت ژان کاستکس آرزو می کند "استفاده از ماسک در فضاهای بسته و مشترک در شرکت ها و انجمن ها را منظم کنید (اتاق جلسات ، فضای باز، راهروها ، اتاق های رختکن ، دفاتر مشترک و غیره) "، اما نه در "دفاتر شخصی" کجا نیست "از یک شخص"، در یک مطبوعات مطبوعاتی وزارت کار گفت.

"این مورد با شرکای اجتماعی ، نحوه مراجعه به شورای عالی بهداشت عمومی در مورد شرایط احتمالی سازگاری مورد مطالعه قرار می گیرد. » الزام ، وزارت کار را مشخص می کند.

"وقتی صحبت از تهیه این ماسکها به کارمندان می شود ، مسلماً مسئولیت کارفرما است" - الیزابت بورن در تلویزیون BFM.

کارفرما یک تعهد ایمنی دارد

کارفرما وظیفه ایمنی در برابر آن را دارد

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کارفرمای من مرا در طول بیکاری جزئی مجبور به کار کرد: چه کاری باید انجام دهم؟