کنار آمدن با یک صبح آشفته

گاهی اوقات برنامه های صبحگاهی ما مختل می شود. به عنوان مثال، امروز صبح فرزند شما با تب و سرفه از خواب بیدار شد. فرستادن او به مدرسه در این حالت غیرممکن است! شما باید در خانه بمانید تا از او مراقبت کنید. اما چگونه می توانید مدیر خود را از این شکست آگاه کنید؟

یک ایمیل ساده و مستقیم

نترسید، یک پیام کوتاه کافی است. با یک موضوع واضح شروع کنید، مانند «دیر امروز صبح - کودک بیمار». سپس حقایق اصلی را بدون طولانی شدن بیان کنید. فرزند شما بسیار مریض بود و شما مجبور بودید پیش او بمانید، از این رو دیر سر کار آمدید.

حرفه ای بودن خود را بیان کنید

مشخص کنید که این وضعیت استثنایی است. به مدیر خود اطمینان دهید که متعهد هستید که از تکرار این اتفاق جلوگیری کنید. لحن شما باید محکم اما مؤدبانه باشد. ضمن تایید اولویت های خانوادگی خود، از مدیر خود برای تفاهم درخواست کنید.

مثال ایمیل


موضوع: اواخر صبح امروز - کودک بیمار

سلام آقای دوراند

امروز صبح دخترم لینا به شدت مریض بود و تب شدید داشت و سرفه های مداوم داشت. من مجبور شدم در خانه بمانم تا از او مراقبت کنم در حالی که منتظر راه حل مراقبت از کودک بودم.

این اتفاق غیرقابل پیش بینی خارج از کنترل من، دیر آمدن من را توضیح می دهد. متعهد می شوم اقداماتی را انجام دهم تا این وضعیت دوباره کارم را مختل نکند.

من مطمئن هستم که شما این رویداد فورس ماژور را درک می کنید.

Cordialement،

پیر لوفور

امضای ایمیل

ارتباط شفاف و حرفه ای باعث می شود که این رویدادهای خانوادگی به خوبی مدیریت شوند. مدیر شما در حین سنجش تعهد حرفه ای شما از صراحت شما قدردانی خواهد کرد.