در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • شما ارائه می کنید؛
  • حرکت در اطراف؛
  • شما را در خود جای دهد؛
  • شما را بازگرداند
  • خرید کنید

همچنین یاد خواهید گرفت عربی بنویس و بخوان با تشکر از آموزش ارائه شده در سیستم گرافیک.

این آموزش حول وظایف ساده ای که در سطح A1 چارچوب اروپایی مرجع برای زبان (CEFRL) ارجاع شده است، سازماندهی شده است.

در پایان آموزش، شما قادر خواهید بود به روشی ساده احوالپرسی کنید، خود را معرفی کنید (هویت، آدرس و شماره تلفن، حرفه، مبدا، فعالیت)، اطلاعات مشابه را درک کرده و از طرفین خود درخواست کنید. یک فرم ساده با نام، آدرس، ملیت و وضعیت تأهل را پر کنید. از راه خود بپرسید که چگونه می توانید به اطراف بپردازید، از فرمول های ادبی اولیه عاقلانه استفاده کنید. برای رزرو اتاق و ثبت سفارش در کافه یا رستوران؛ برای خرید

با آموزش زبان، MOOC اصرار دارد بعد فرهنگی دانستن آن برای برقراری ارتباط با گوینده در احترام و درک رمزها و ارزش های آنها ضروری است.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  زندگی و دسترسی به شغل در فرانسه