چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

آیا کنجکاو یا علاقه مند به زبان و فرهنگ چینی هستید، آیا به دنبال تغییر زبانی و فرهنگی در مناظر هستید؟ این MOOC اولین تماس با چینی مسلط را به شما ارائه می دهد، کلیدهایی برای نزدیک شدن به یادگیری آن و همچنین برخی از نشانه های فرهنگی را در اختیار شما قرار می دهد.

با توجه به ویژگی زبان چینی، این آموزش بر دانش اساسی زبان چینی، از وظایف شفاهی و نوشتاری ساده که در سطح A1 از چارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها (CEFRL) ارجاع شده است، تمرکز دارد.

با آموزش زبان، MOOC بر بعد فرهنگی پافشاری می کند، که آگاهی از آن برای برقراری ارتباط با یک گوینده خارجی در عین احترام و درک رمزها و ارزش های آنها ضروری است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  با 5S کارایی را افزایش دهید