گزارش: 4 نکته اساسی که باید برای موفقیت بدانید

شما باید یک گزارشیا گزارش به درخواست مدیر شما. اما ، شما نمی دانید از کجا شروع کنید یا چگونه می توانید آن را تدوین کنید.

در اینجا، من یک روش ساده را در نقاط 4 نشان می دهم تا این گزارش را به صورت مؤثر و با سرعت خاصی تحقق بخشم. این باید در زمان بندی منطقی نوشته شود.

گزارش چه فایده ای دارد؟

این توانایی را به شخصی می دهد که برای او تکیه کند داده های ارائه شده برای تصمیم گیری در مورد یک عمل اطلاعاتی که در گزارش ثبت شده است امکان پاسخگویی به یک یا چند سؤال لازم برای تصمیم گیری را فراهم می آورد.

به این ترتیب، یک کارمند قادر به نوشتن یک گزارش برای ارائه پیشنهادات به سرپرست خود در یک موضوع خاص برای بهبود، به عنوان مثال در سازمان خدمات و یا جایگزینی مواد. گزارش یک روش عالی برای برقراری ارتباط بین یک شخص برتر و زیردستان است.

بسته به هدف گزارش، ارائه آن ممکن است متفاوت باشد، با این حال رویه ای که من در زیر نشان می دهم برای تمام گزارش هایی که شما باید انجام دهید معتبر است.

نکته اول - درخواست باید دقیق و صریح باشد.

این اولین نکته ضروری است که تمام کارهای شما بر اساس آن صورت می گیرد. همچنین منطقه مورد نظر را مشخص می کند.

گیرنده گزارش

- او دقیقاً چه چیزی از گزارش شما می خواهد؟

- اهداف و اهداف گزارش برای او چیست؟

- چقدر مفید خواهد بود گزارش برای گیرنده شما؟

- آیا گیرنده از قبل موضوع را می داند؟

- بدانید که دانش او چگونه است تا اطلاعاتی را که قبلا شناخته شده تکرار نکنید.

مورد و شرایط

- وضعیت چیست؟

- دلایل مرتبط با درخواست گزارش چیست: مشکلات ، تحولات ، تحولات ، اصلاحات ، بهبودها؟

نکته دوم - در نظر بگیرید، اطلاعات ضروری را انتخاب کنید و جمع آوری کنید.

اطلاعات می تواند بسیاری باشد، از جمله یادداشت ها، اسناد و یا گزارش های دیگر، و منابع مختلف، اما مهم است انتخاب تنها به خاطر داشته باشید تنها کسانی که ضروری، ضروری و ضروری و نه با اطلاعاتی که کمتر علاقه دارند و یا تکراری که می تواند به گزارش نهایی آسیب برساند. بنابراین فقط باید از مناسب ترین اطلاعات مربوط به گزارش درخواست شده استفاده کنید.

نقطه سوم - برنامه را سازماندهی و پیاده سازی کنید

به طور معمول، طرح با معرفی آغاز می شود، سپس با توسعه ادامه می یابد و با نتیجه گیری به پایان می رسد.

در زیر، برنامه در معرض دید عمومی است. نقش مقدمه و نتیجه گیری متفاوت نیست، حفظ نقش ذاتی آنها. برعکس، توسعه می تواند به شیوه ای متفاوت با توجه به گزارش که شما باید آن را درک کنید.

معرفی گزارش

این اطلاعات اساسی مربوط به دلیل گزارش را فراهم می کند. انگیزه های آن ، اهداف آن ، دلیل وجودی آن ، امتیازات آن.

این اطلاعات باید در چند کلمه هدف از گزارش، در یک متن مختصر، در حالی که دقیق و کامل است.

مطلقا غیر قابل پیش بینی است که مقدمه را نادیده بگیریم، زیرا پیش از آن اطلاعاتی دقیق از درخواست را ارائه می دهد که هر دو گیرنده و نویسنده گزارش را مطمئن می سازد که یکدیگر را درک کنند. همچنین به یاد داشته باشید شرایط درخواست، وضعیت، شرایط زمانی که گزارش بلافاصله مورد بررسی قرار نمی گیرد و یا اگر لازم باشد که آن را بعدا بررسی کنید.

توسعه این گزارش

توسعه معمولا به سه بخش تقسیم می شود.

- موجودی ملموس و بی طرفانه از وضعیت یا زمینه، یعنی یک بیانیه دقیق از آنچه در حال حاضر در محل است.

- یک قضاوت روشن در مورد آنچه که در حال انجام است برجسته کردن هر دو جنبه مثبت و منفی در حالی که پیشنهاد تجزیه و تحلیل به همان اندازه تحریک و بتن به عنوان ضروری است.

- توصیه ها، پیشنهادات و توصیه ها، تا آنجا که ممکن است در ارتباط با مزایایی که به آنها می رسد.

نتیجه گیری این گزارش

این نباید هیچ موضوع جدیدی داشته باشد که در توسعه مشخص نشده باشد. بدون یک سخنرانی مختصر از توسعه، این است که به ارائه یک پاسخ با ارائه به وضوح یک یا راه حل های زیر را به توصیه های مشخص شده در این یکی است.

نقطه چهارم - نوشتن گزارش

بعضی از قوانین که برای همه سرمقاله ها مشترک هستند احترام گذاشته می شود. تمرکز بر روی یک واژگان قابل فهم و در دسترس قرار می گیرد املای بی عیب و نقص برای حرفه ای تر بودن، جملات کوتاه برای درک بهتر، ساختار متنوع از پاراگراف ها برای رعایت خواندن خوب است.

با توجه به مراقبت های خاص در قالب گزارش می تواند خواننده و یا گیرنده سهولت و راحتی خواندن ضروری است.

- در نوشتن شما باید مختصر و صریح باشد

- برای اطمینان از یک سیالیت بهتر در خواندن گزارش، خواننده را به یک ضمیمه ارسال کنید که در صورت ضرورت، برخی از مکمل ها را به توضیحات شما می رساند.

- طرح خلاصه ای را زمانی که گزارش شما بیش از سه صفحه است، که اجازه می دهد تا گیرنده خود را در خواندن خود، اگر انتخاب او است، برنامه ریزی کنید.

- هنگامی که سودآور یا ضروری است، جداول و نمودارهای دیگر را که منبعی برای نوشتن داده ها هستند، ادغام کنید. آنها در بعضی موارد برای درک خوب می توانند ضروری باشند.

- عناوین و زیرنویس ها را برای حذف هر بخشی از گزارش خود به نفع خود، و همچنین در سیالیت، نگذارید.

در پایان: چه چیزی را به یاد داشته باشید

  1. به درستی تفسیر و درک برنامه، به شما امکان می دهد بدون اینکه در کنار موضوع برای کسب کارایی پاسخ دهید، پاسخ دهید.
  2. در گزارش خود، شما می توانید ایده های خود را با در نظر گرفتن یک موضع در برابر گزارش ساده به اشتراک بگذارید.
  3. برای اثرگذاری ، گزارش شما باید پاسخ س theالات مطرح شده توسط گیرنده آن را ارائه دهد ، از این رو علاقه اصلی کل ارائه آن است. پیش نویس ، ساختار ، بیانیه ، و گسترش آن ؛ مقدمه ، توسعه ، نتیجه گیری.
  4. استدلال ها، مشاهدات و راه حل های پیشنهادی خود را توضیح دهید.

برای شکل دادن در Microsoft Word ، این انحراف 15 دقیقه ای در YouTube برای شما بیشتر مفید خواهد بود.