Ce آموزش رایگان باعث می شود احتمالات مختلف افزایش (افزایش روزهای کاری ، سالها ، افزایش قالب ، یک سری با فاصله دقیق ...) در اکسل. این دوره برگرفته از دوره آموزشی “Essentials of Excel: Mastering the Basic – Part 1/2” می باشد.

من همچنان در سالن پشتیبانی در دسترس هستم تا به هر سؤالی که ممکن است در مورد شما داشته باشید پاسخ دهم افزایش با اکسل.
آموزش خوب!

 

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  نحوه مدیریت قابلیت اطمینان محصول در زمینه صنعتی: آموزش رایگان