سه پیشرفت بزرگ برای صدور گواهینامه اروپا

روال اتخاذ قانون اجرای اولین طرح صدور گواهینامه EUCC (معیارهای مشترک اتحادیه اروپا) باید در نیمه اول سال 1 آغاز شود، در حالی که پیش نویس طرح دوم EUCS - برای ارائه دهندگان خدمات ابری - در حال حاضر در مرحله نهایی سازی است.
در مورد سومین طرح EU5G، به تازگی راه اندازی شده است.

ANSSI، مرجع ملی صدور گواهینامه امنیت سایبری

به عنوان یادآوری، قانون امنیت سایبری، که در ژوئن 2019 به تصویب رسید، به هر کشور عضو دو سال فرصت داد تا مرجع ملی صدور گواهینامه امنیت سایبری را مطابق با مفاد این مقررات تعیین کند. برای فرانسه، ANSSI این نقش را بر عهده خواهد گرفت. به این ترتیب، آژانس به ویژه مسئول صدور مجوز و اطلاع رسانی به ارگان های صدور گواهینامه، کنترل و نظارت بر طرح های صدور گواهینامه اروپایی اجرا شده، و همچنین، برای هر طرحی که آن را فراهم می کند، صدور گواهینامه هایی با سطح بالایی از اطمینان.

برای رفتن بیشتر

آیا می خواهید بهتر درک کنید قانون امنیت سایبری ?
در این قسمت از پادکست NoLimitSecuکه به تازگی منتشر شده است، فرانک سادمی - مسئول پروژه "گواهینامه های امنیتی جایگزین" در ANSSI - برای ارائه اصول و اهداف اصلی مداخله می کند. قانون امنیت سایبری.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  پول نقد خود را مدیریت کنید