توضیحات:

در این آموزش ، من از صفحه نمایش خود فیلم می گیرم و به شما نشان می دهم که چگونه فرم را پر کنید تا مرحله به مرحله شرکت خرد خود را ایجاد کنید. 

ما با هم خواهیم دید که چگونه زمینه فعالیت خود را انتخاب کنید، ACCRE چگونه کار می کند، اشتباهاتی که باید از آنها اجتناب کنید، نحوه انتخاب پوشش مالیاتی و تامین اجتماعی و چند توصیه برای شروع. شما می توانید تمام سوالات خود را در نظرات از من بپرسید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  7 ژانویه 2021 آموزش محل کار: اهرمی برای فعال سازی