در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • برنامهنویس یک میکروکنترلر آردوینو
  • رابط آردوینو با سنسورهای آنالوگ و دیجیتال (فشار دکمه، نور، نویز، حضور، سنسور فشار و ...)
  • استفاده یک کتابخانه نرم افزاری (برای کنترل موتورها، سوکت های نور، صدا و غیره)
  • رمزگشایی مفاهیم کلیدی نمونه سازی از Fablabs (یادگیری با مثال، نمونه سازی سریع و غیره)

توضیحات:

این MOOC قسمت دوم دوره ساخت دیجیتال است.

با تشکر از این MOOC، شما می توانید به سرعت برنامه ریزی کنید و یک شی تعاملی بسازید پس از کسب دانش اولیه در الکترونیک و توسعه کامپیوتر. تو خواهی توانست برنامه آردوینو، یک کامپیوتر کوچک که در FabLabs برای هوشمند ساختن اشیاء استفاده می شود.

شما بین زبان آموزان همکاری خواهید کرد، با کارشناسان این MOOC بحث خواهید کرد و یاد خواهید گرفت که به یک واقعی تبدیل شوید.سازنده"!