چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

.

همه چیز در خانه آماده است ، در چند روز که به تعطیلات می روید. شما با همکاران خود برای رسیدگی به پرونده های مهم انبار کردید. این ممکن است کافی نباشد. همکاران یا مشتریانی که ممکن است با شما تماس بگیرند باید از غیبت خود مطلع شوند.

برای ارسال تصویری از جدی و حرفه ای ، به شما توصیه می کنم که در تهیه پیام غیاب اتوماتیک کار کنید. IT یک سؤال است که نشانگر عدم حضور شما در یک پیام در همان زمان کوتاه و دقیق است. می توانید آماده کنید ، اگر پیام شما یک پیام برای همکاران و دیگری برای مشتریان اجازه می دهد. یا به سادگی یک پیام معمولی برای هر کسی که در داخل یا خارج از شرکت شما باشد.

برای پیکربندی: یک تور پنج دقیقه ای در YouTube.

در اینجا برای کاربرانچشم انداز و آنجا برای کسانی که از جیمیل.

 

نمونه هایی از پیام های غیبت که به سبک معمولی نوشته شده اند

به یاد داشته باشید که این یک پیام اطلاع رسانی است و بنابراین باید تعداد مشخصی از نقاط را روشن کند.

  1. تاریخ شروع و پایان تعطیلات.
  2. مشخص کنید که آیا در این دوره به پیام های خود دسترسی دارید یا نه.
  3. در صورت امکان نام شخصی را که در صورت بروز اورژانس یا تعویق اضطراری تماس گرفته است ، درج کنید
  4. و با امضای الکترونیکی یا نام و نام خانوادگی خود را تمام کنید.

فرمول حسن نیت برای این نوع پیام ها لزوماً ضروری نیست. این بستگی به بستر شما ، بستگی به بستر شما دارد ، آیا می خواهید آنها را بگنجانید.

پیام غیبت خودکار: مدل شماره 1

پیامت را دریافت کردم ! من در حال حاضر در تعطیلات هستم و در DD/MM/YYYY برمی گردم.

READ  ارسال ایمیل بهتر است یا بهتر است نامه؟

خوشحال خواهم شد هنگام بازگشت به شما پاسخ دهم.

اگر مداخله وی ضروری باشد ، همکار من (نام و نام خانوادگی NAME + آدرس ایمیل) در اختیار شما است.

امضای الکترونیکی شما

پیام غیبت خودکار: مدل شماره 2

سلام،

من برای تعطیلاتم از DD / MM / YYYY تا DD / MM / YYYY غایب هستم.

من به پیام شما توجه خواهم کرد و عجله می کنم به محض بازگشت دوباره به آن پاسخ دهم.

با این حال همکار من آقای (نام خانوادگی LAST NAME) در صورت اضطراری از شما مراقبت خواهد کرد.

امضای الکترونیکی شما

پیام غیبت خودکار: مدل شماره 3

از پیام شما متشکرم

من از DD / MM / YYYY تا DD / MM / YYYY غایب هستم و هنگام بازگشت من به سرعت پاسخ می دهید.

در صورت لزوم ، آقای (نام اول نام) از لحاظ انرژی از شما مراقبت خواهد کرد.

امضای الکترونیکی شما

پیام غیبت خودکار: مدل شماره 4

با تشکر از شما برای تماس با من! من از DD / MM / YYYY تا DD / MM / YYYY غایب هستم.

به دلایل محرمانه بودن ، من در این مدت به ایمیل هایم دسترسی ندارم.

مطمئناً اگر موقعیت را بخواهد با آقای (اولین نام NAME) که به شما سریع پاسخ می دهد تماس بگیرید ، این امکان را دارید.

Cordialement،

نام اصلی NAME

پیام غیبت خودکار: مدل شماره 5

پیام شما ذخیره شد

غایب دفتر DD / MM / YYYY به DD / MM / YYYY من هنگام بازگشت ، ایمیل شما را پردازش خواهم کرد.

در صورت نیاز فوری ، لطفاً با آقای (نام خانوادگی LAST NAME + آدرس ایمیل) تماس بگیرید.

Bien à vous،

نام اصلی NAME