فیلم های آموزشی مختلف ارائه شده توسط آقای Rossetti Stéphane از کیفیت عالی برخوردار هستند. تعدادی از موارد عملی با جزئیات ارائه شده است. با پیروی از او در YouTube مطمئناً چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت و مهارت های خود را خیلی سریع توسعه می دهید.

ساخت کوپن مشارکت با نواحی برش خورده به راحتی با نقاط ادامه تب استاپ ها و شانه ها به دست می آید. قسمت های نوشتاری را با خطوط راهنما می سازیم تا گیرنده بتواند به راحتی اطلاعات خواسته شده از او مانند نام و آدرس خود را بنویسد. ما روی موقعیت‌های tab stopها و فاصله‌های بین پاراگراف‌ها بازی می‌کنیم تا ارائه ارائه شود و چیدمان متعادل شود. ما مناطق رمزنگاری را با استفاده از Word Combs ایجاد می‌کنیم تا بتوانیم کد پستی و ارقام شماره تلفن را در جعبه‌ها آسان‌تر وارد کنیم. ما به لطف نمادها و کاراکترهای ویژه، چک باکس‌های واضحی را برای تسهیل پاسخ‌ها ارائه می‌کنیم...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی →