در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • اصول دسترسی دیجیتال
  • عناصر ضروری برای طراحی یک دوره آنلاین در دسترس
  • چگونه MOOC خود را به روشی فراگیر آماده کنید

توضیحات:

هدف این MOOC انتشار بهترین شیوه‌ها در دسترسی دیجیتال است و در نتیجه همه طراحان محتوای آموزشی را قادر می‌سازد تا دوره‌های آنلاینی را ایجاد کنند که برای بیشترین تعداد زبان‌آموز، بدون توجه به زمینه مرور و ناتوانی‌شان، در دسترس باشد. شما کلیدهای رویکرد اتخاذ، از پیدایش پروژه MOOC تا پایان انتشار آن، و همچنین ابزارهای عملی را برای فعال کردن تولید MOOC های در دسترس خواهید یافت.

ادامه مقاله در سایت اصلی →