یکی از بهترین راه ها هر کارآفرینی می تواند وام بگیرد توسعه یافتن استفاده از ابزار خوب. اگر بتوانید فرآیندهای خود را سرعت بخشید یا از طریق تجزیه و تحلیل داده ها درک عمیق تری از پایگاه مشتری خود به دست آورید، کسب و کار شما سود خواهد برد.

خوشبختانه، کارآفرینان در حال ارتباط بیشتر هستند، از نحوه قرار دادن محصولات در آمازون تا نحوه شناسایی بیشتر…

ادامه مقاله در سایت اصلی →