به ابتکار دولت ، PLFR اکنون 30 میلیون یورو اضافی را برای تأمین مالی مکانیسم اضطراری با هدف حفظ اشتغال در انجمن ها آزاد می کند.

بیشتر از سایرین ، کوچکترین آنها واقعاً توسط پیامدهای اپیدمی کوید -19 ضعیف شده است. این سازوکار جدید حمایتی در درجه اول انجمن های کوچکی را هدف قرار خواهد داد که نتوانسته اند از صندوق همبستگی قانون حقوقی به شکل سنتی خود و همچنین انجمن هایی که در زمینه اقتصادی فعالیت می کنند کمک بگیرند.

هدف اصلی این دستگاه اضطراری تهیه یک شبکه ایمنی است ، در حالی که از اثرات مرگبار جلوگیری می کند. حدود 5.000 انجمن باید بتوانند از این کمک های دولتی بهره مند شوند.

بهار گذشته ، از اولین قسمت حبس ، مراجعه به صندوق همبستگی قانون حقوقی که توسط دولت تأمین می شود ، برای بازیگران مشارکتی که کارمند استخدام می کنند ، امکان پذیر شد. اما درخواست این دستگاه توسط انجمن ها محدود شده است.

در واقع ، از 11 اکتبر سال 2020 ، فقط 15.100،67,4 انجمن از صندوق همبستگی (مجموعاً 160.000 میلیون یورو) از 120.000،XNUMX انجمن کارفرمایان ، از جمله XNUMX،XNUMX انجمن با کمتر از ده کارمند ، بهره مند شده اند ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آموزش کدنویسی با پایتون