شیرپوینت یکی از غنی ترین پلتفرم ها در اکوسیستم مایکروسافت است. اگر کنجکاو هستید یا در محیطی هستید که احتمالاً آن را اجرا می کند، پس این دوره سریع برای شما عالی است.

ما پرواز خواهیم کرد و کشف خواهیم کرد ، 5 مرحله سریع,

  1. تعریف شیرپوینت؛
  2. انواع مختلف آن و برخی از ویژگی های آنها.
  3. ابزار دسترسی به آن، بسته به نسخه های مربوطه؛
  4. ویژگی های اصلی
  5. استفاده های کلاسیک احتمالی

هدف اصلی این دوره این است که هر کسی که تازه وارد یا تازه کار شیرپوینت است را با امکاناتی که می تواند به افراد و سازمان ها در اندازه های مختلف ارائه دهد آشنا کنید..

ما در بخش س questionsالات برای ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →