چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

فروش خود را با Adwords افزایش دهید

سریعترین اهرم را برای جذب مشتریان آینده به سایت خود کشف کنید. روش مترقی ، اما مراقب باشید کار وجود دارد!

در ابتدا همه چیز آسان بود.

وقتی سایتی با ذکر "آگهی" در بالای نتایج Google ظاهر می شود ، از Adwords استفاده می شود.

Adwords که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد اهرم قدرتمند و سودآوری برای یافتن مشتریان جدید است. سو Mis استفاده ، یک گودال مالی است.

هنگامی که من در سال 2009 Adwords را شروع کردم ، این کمی شبیه "عجله طلا" بود.

هر گیره ای با دانش اولیه بازاریابی وب ، چند ساعت تجربه در برابر او و اندکی بودجه ، می تواند با Adwords سودآوری کند (مثل من).

در سال 2018 ، شرایط بسیار تغییر کرده است ، با رقابت شدیدتر ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  CSE: اختیارات CSE از نظر بهداشت، ایمنی و شرایط کاری