آموزش رایگان Linkedin Learning تا سال 2025

بسیاری از مردم شناسان معتقدند که اجداد ما جامعه را از طریق داستان ها ساخته اند. تیم های علم داده همچنین می توانند با داده ها و مشاهدات خود داستان بگویند. بنابراین آنها به یک داستان با ساختار مناسب نیاز دارند که بتوانند آن را با سایر اعضای سازمان به اشتراک بگذارند. شما فقط به تصاویر زیبا نیاز ندارید، بلکه به داستانی نیاز دارید که مخاطب شما را درگیر کند و آنها را به سمت عمل سوق دهد. در این دوره، داگ رز به شما نشان می‌دهد که چگونه از داده‌ها برای ایجاد داستان‌های عالی استفاده کنید که به شما در درک ایده‌های پیچیده و الهام بخشیدن به مخاطبانتان برای ایجاد تغییر واقعی کمک می‌کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →