آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

هر روز تهدیدات و آسیب پذیری های جدیدی داده ها و سیستم های شما را تهدید می کند. برای جلوگیری از این امر، باید به طور فعال بر این آسیب پذیری ها نظارت داشته باشید، اطلاعات را جمع آوری کنید و به کارمندان مختلف اطلاع دهید.

شما باید با بسیاری از سهامداران، از جمله کارمندان، سایر اعضای سازمان، مدیران و رگولاتورها ارتباط برقرار کنید، که همیشه با اطلاعاتی که منتشر می کنید موافق نیستند. بنابراین باید اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دهید که یکپارچگی داده ها و سیستم های آنها را تضمین کند.

در این دوره آموزشی، نحوه راه اندازی برنامه های تشخیص و شناسایی موثر آسیب پذیری ها را خواهید آموخت. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه با ذینفعان درگیر شوید تا امنیت اطلاعات را تضمین کنید و چگونه کنترل عملیاتی را بر متخصصان اعمال کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  رایگان: نحوه استفاده از توابع در قالب بندی مشروط