در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • بدانید و درک کنید که شبکه FTTH چیست و نقش فیبر نوری چیست
  • گسترش یک شبکه FTTH (در داخل و خارج از منزل) به یک مشترک
  • بررسی لینک های نوری ساخته شده
  • ازمونگر عملکرد یک فیبر نوری

توضیحات:

یک شبکه دسترسی FTTH (Fiber to the Home – Fiber to the subscriber) یک شبکه است، در فیبر نوری، از یک گره اتصال نوری (محل تجهیزات انتقال اپراتور) به خانه ها یا محل های شخصی برای استفاده حرفه ای مستقر می شود.

فیبر نوری یک رسانه انتقال که دارای تلفات کم و پهنای باند وسیع در مقایسه با سایر رسانه های انتقال مانند مس یا رادیو است. به همین دلیل است که شبکه‌های دسترسی نوری FTTH در حال حاضر پایدارترین راه‌حل برای ارائه خدمات را تشکیل می‌دهند سرعت بسیار بالا در فواصل زیاد.

تجارت الیاف در زمینه تجاری، دفاتر طراحی و یا حتی در زمینه انجام می شود.
در دامنه کسب و کار، حرفه های مورد نظر عبارتند از…

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  زمان خود را به طور موثر مدیریت کنید