آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

ردیابی عملکرد کارکنان یکی از مهمترین وظایف یک مدیر منابع انسانی است.

شما نه تنها باید بر کار تیم خود نظارت و مدیریت کنید، بلکه مسئولیت کار سایر کارکنان را نیز بر عهده دارید. همه اینها به افزایش بهره وری کسب و کار شما کمک می کند.

به عبارت دیگر، شما مسئول عملکرد شرکتی هستید که شما را استخدام می کند.

به همین دلیل است که این دوره برای شما بسیار مهم است.

در این دوره یاد خواهید گرفت:

- چگونه عملکرد را تعریف و اندازه گیری کنیم؟

- روش های فنی و انسانی ارزیابی و تفسیر عملکرد یک تیم را یاد خواهید گرفت.

- ایجاد رفلکس های مناسب که از عملکرد پشتیبانی می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  France Relaunch | راه اندازی سیستم عامل "1 جوان ، 1 راه حل"