حمایت بیشتر از قوانین خارج از اروپا

SecNumCloud نسخه 3.2 معیارهای صریح حمایت در برابر قوانین غیر اروپایی. بنابراین، این الزامات تضمین می‌کند که ارائه‌دهنده خدمات ابری و داده‌هایی که پردازش می‌کند نمی‌توانند مشمول قوانین غیر اروپایی باشند. SecNumCloud 3.2 همچنین بازخورد حاصل از اولین ارزیابی‌ها را ادغام می‌کند و الزامات اجرای تست‌های نفوذ را در طول چرخه عمر صلاحیت مشخص می‌کند. با توجه به راه‌حل‌هایی که قبلاً واجد شرایط SecNumCloud هستند، آنها ویزای امنیتی خود را حفظ می‌کنند و ANSSI در صورت لزوم از شرکت‌های مربوطه برای اطمینان از انتقال پشتیبانی می‌کند.

«به منظور ایجاد یک محیط دیجیتالی محافظ که همگام با پیشرفت‌های فناوری است، از جمله برای حیاتی‌ترین داده‌ها و برنامه‌ها، شناسایی سرویس‌های ابری مورد اعتماد ضروری است. صلاحیت SecNumCloud با تأیید سطح بسیار بالایی از نیاز از نظر امنیت دیجیتال، از نظر فنی، عملیاتی و قانونی، به رفع این نیاز کمک می کند.

استراتژی ارزیابی SecNumCloud

همه خدمات ابری واجد شرایط صلاحیت SecNumCloud هستند. در واقع، صلاحیت با پیشنهادات مختلف سازگار است: SaaS (نرم افزار

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  رایگان: اولین جدول اکسل من