زندگی روزمره پزشکان، ماماها، دندانپزشکان، داروسازان، فیزیوتراپیست ها، پرستاران و پرستاران چگونه است؟ برای کار در آزمایشگاه چه مطالعاتی باید انجام دهید؟ برای مراقبت از افراد دارای معلولیت چه کارهایی می توانم انجام دهم؟

هدف این دوره ارائه دنیای سلامت، تنوع حرفه و آموزش آن است. با تشکر از مشارکت بیش از 20 متخصص و معلم، او سعی خواهد کرد به سوالات شما در مورد حرفه ها و آموزش در سلامت پاسخ دهد.

MOOC "Mon Métier de la Santé" بخشی از مجموعه ای از MOOC های مکمل در جهت گیری به نام ProjetSUP است. مطالب ارائه شده در این دوره توسط تیم های آموزشی آموزش عالی با مشارکت Onisep تولید شده است. بنابراین می توانید مطمئن باشید که محتوا قابل اعتماد است که توسط متخصصان این حوزه ایجاد شده است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مرخصی استعلاجی ساده: شما می توانید مدارک پشتیبانی را از طریق ایمیل ارسال کنید