RPS و QVT ، گام به گام یک رویکرد موفق: استراتژی هایی را که برای عملکرد درست کار می کنند ، به کار ببرید

بیماری های روانی مرتبط با کار هر ساله در حال افزایش است ، بنابراین ضروری است شرکت ها برای محافظت از سلامت روان کارمندان خود به این موضوع بپردازند.

اسناد ما "RPS و QVT ، گام به گام یک رویکرد موفق" ، که منحصراً بر مشکلات خطرات روانی - اجتماعی و کیفیت زندگی در کار متمرکز شده است ، اصول اصلی را یادآوری می کند که تعهد ایمنی کارفرما را شرطی می کند و تمام نشانه های مشخص را برای تفکر و تعریف استراتژی پیروز برای پیشگیری از PSR.

این که آیا رویکرد کیفیت زندگی شما در کار در مراحل اولیه است یا باید با موارد اثبات شده رنج در محل کار کنار بیایید ، این اسناد ، براساس تجربه متخصصان باتجربه ، یک روش صادقانه و دقیق برای بهبود شرایط کار ارائه می دهد.
نویسندگان ، روانشناسان و مشاوران در واقع روزانه در پیشگیری از خطرهای روانی-اجتماعی ، ارتقا of QWL ، پشتیبانی از تغییر یا رفع انسداد شرایط بحرانی مداخله می کنند و بازخورد زمینه خود را با صراحت با شما به اشتراک می گذارند.

برای درک بهتر شما ، پیشنهاد می کنیم

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  دولت خواهان "اصلاح" قراردادهای عادی مدت دار است